شرکت میلاد فلز سهند

خداوند را شاکریم که به ما توان بیش از ربع قرن خدمتگزاری به هموطنان عزیز را داد. و ما بیش از ربع قرن تلاش شبانه روزی نمودیم تا رضایت مندی شما عزیزان را فراهم آوریم . و اینک مبلمان میلاد قدمی دیگر در صنعت مبلمان اداری و خانگی برداشته تا بار دیگر نام ایران را سربلند و سرافراز گرداند.